• Thứ Ba, 18/01/2022, 02:56
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (EPE)

Doanh nghiệp chế xuất của nhà đầu tư nước ngoài cần những điều kiện gì, quy trình thành lập như thế nào?.

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan.

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối với ngành, nghề sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không?.

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối với ngành, nghề cho thuê máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không?.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

Luật Đầu tư 2020 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Đầu tư 2014 có nhiều điểm mới đáng quan tâm đối với nhà đầu tư?.

CHẬM GÓP VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HAY KHÔNG?

Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải tiến hành góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

THAY ĐỔI ĐịA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH DOANH NGHIỆP

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP

Với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông trong công ty là tổ chức thì sẽ phải có người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mà chưa thực hiện cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Trong các thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, có một thủ tục ít được mọi người chú ý tới và thực hiện là Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp? Với bài viết dưới đây, VTVLaw sẽ nêu rõ trình tự, thủ tục thay đổi người quản lý doanh nghiệp của pháp luật hiện hành.