Author Archives: VTV LAW FIRM

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở cho phù hợp với mục đích kinh doanh của mình. Việc thay đổi địa chỉ […]

Read More

Kinh doanh cho thuê lại lao động

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng […]

Read More

Bổ sung mục tiêu phân phối đối với doanh nghiệp FDI

BỔ SUNG QUYỀN PHÂN PHỐI HÀNG HÓA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP FDI Phân phối là hoạt động bán bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hoá và nhượng quyền thương mại. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động phân phối là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện […]

Read More

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ

THÀNH LẬP CÔNG TY   Lựa chọn thành lập công ty ở những nơi uy tín là giải pháp tối ưu giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí lại hiệu quả. VTVLaw là công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập và tư vấn sau […]

Read More

Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH             Hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh là sự lựa chọn của hầu hết cá nhân muốn tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy mô nhỏ và thủ tục thuế đơn giản. Hộ kinh doanh cá thể là hộ […]

Read More

Đặt tên hộ kinh doanh

ĐẶT TÊN HỘ KINH DOANH           Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh […]

Read More

Thành lập hộ kinh doanh

THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH * Khái niệm hộ kinh doanh: –        Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh […]

Read More