Author Archives: VTV LAW FIRM

Hồ sơ, thủ tục các hình thức đầu tư ở Việt Nam

HỒ SƠ, THỦ TỤC CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty TNHH 1TV thành công ty TNHH 2TV trở lên

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn muốn tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi mô hình của những công ty hiện tại, chúng tôi gửi tới khách hàng thủ tục chuyển đổi loại hình […]

Read More

Ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP  Tổ chức hoặc cá nhân khi muốn thành lập một doanh nghiệp đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại hình nào. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng tới […]

Read More

Các hình thức đầu tư ở Việt Nam

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình […]

Read More

Giải thể công ty TNHH 2 thành viên

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN Giải thể doanh nghiệp là giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại. Các khoản nợ và hợp đồng này có thể được thực hiện bằng các giải pháp như: doanh nghiệp tiến hành […]

Read More

Điều chỉnh dự án đầu tư

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, […]

Read More

Đặt tên doanh nghiệp

TÊN TRÙNG, TÊN GÂY NHẦM LẪN Doanh nghiệp đặt tên như thế nào để không bị trùng, gây nhầm lẫn và có thể tạo nên một thương hiệu mạnh? Tên doanh nghiệp là gì? Tên doanh nghiệp là hình ảnh, thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính […]

Read More

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN  Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc giảm thiểu rủi ro về tài chính, công ty có thể tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty bằng hình thức tăng hoặc giảm vốn điều lệ.  Vốn […]

Read More

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH   Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.  Doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh cũng như địa bàn kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần thêm những cơ sở khác ngoài […]

Read More