0978 038 722

Author Archives: VTV LAW FIRM

NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật tổ […]

Read More

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Từ ngày 01/01/2018 Luật Quản lý ngoại thương chính thức có hiệu lực, điều chỉnh trực tiếp đến hoạt […]

Read More

Thành lập tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài

Để đầu tư vào Việt Nam các nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn dưới nhiều hình thức khác nhau. Thành lập tổ chức kinh tế được xem là một hình thức phát triển phổ biến nhất của các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, để thành lập tổ […]

Read More

Từ 1/1/2015 tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN thế nào?

Từ 1/1/2015 tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN thế nào? Đây là điều mà không chỉ các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động quan tâm mà đó còn là điều mà rất nhiều người lao động cũng hướng đến. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp […]

Read More

Chia doanh nghiệp và những thủ tục cần biết

Chia doanh nghiệp là việc một công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản […]

Read More

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy khi chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp đầu tư nước ngoài […]

Read More

Nhà đầu tư và dịch vụ máy tính

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cả về chiều rộng và chiều sâu. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều nhà đầu tư và các doanh nghiệp đang tìm cách đầu tư, phát triển công nghệ nhằm cải thiện năng xuất, nâng cao […]

Read More