0978 038 722

Author Archives: VTV LAW FIRM

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là hoạt động thường gặp ở nhiều công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể điều chỉnh tăng vốn điều lệ trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật. […]

Read More

Thay đổi điạ chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty là việc doanh nghiệp chuyển đổi trụ sở nơi làm việc. Hiện nay khi thành lập doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc đối với chủ sở hữu đấy là đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp. Trụ sở chính doanh nghiệp chính là nơi để doanh nghiệp thực hiện các công […]

Read More

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ, Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo pháp luật Việt Nam quy định chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố: có căn cứ là khoản nợ hợp pháp và đã quá thời hạn thanh toán. Chỉ những […]

Read More

Đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh là việc đăng ký loại hình doanh nghiệp với quy mô nhỏ, số lao động trong hộ kinh doanh sẽ không quá 10 người. Người đứng đầu của hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam, có thể là một cá nhân nhưng cũng có thể là một hộ gia […]

Read More