Bổ sung mục tiêu của dự án đầu tư

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

BỔ SUNG MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động thì cần thực hiện bổ sung thêm mục tiêu của dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vì mục tiêu dự án ảnh hưởng rất nhiều đến những kết quả mang lại, nó không chỉ là lợi ích riêng mà nó còn là lợi ích chung của toàn xã hội, để được điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chứng minh được sự cần thiết của việc thay đổi này, cũng như tính khả thi của dự án sau khi thay đổi mục tiêu. Khi đáp ứng được sự cần thiết và tính khả thi, thì nhà đầu tư được phép thay đổi mục tiêu. Đây cũng là điều kiện thay đổi mục tiêu đầu tư trong giấy phép đăng ký đầu tư.

* Hồ sơ bổ sung mục tiêu dự án đầu tư bao gồm:

  1. Văn bản điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Bổ sung thêm mục tiêu dự án đầu tư;
  2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm quyết định điều chỉnh;
  3. Quyết định về việc bổ sung thêm mục tiêu dự án đầu tư, do các nhà đầu tư ký;
  4. Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại Việt Nam.
  5. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư trong trường hợp mục tiêu bổ sung yêu cầu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư.

* Lưu ý:

– Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

*Căn cứ pháp lý:

– Luật đầu tư 2014.

– Nghị định 118/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM