0978 038 722

Bổ sung mục tiêu phân phối hàng hóa của doanh nghiệp FDI

BỔ SUNG MỤC TIÊU PHÂN PHỐI HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP FDI

Phân phối là hoạt động mua bán bán hàng hóa của các doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hàng hóa là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ theo quy định tại nghị định 23/2007/NĐ-CP và thông tư số 08/2013/TT-BCT khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền phân phối hàng hóa thì phải lập hồ sơ xin ý kiến của bộ Công thương và được Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) nơi có địa điểm thực hiện dự án cấp giấy phép kinh doanh.

Quy trình bổ sung mục tiêu ngành nghề phân phối như sau:

Bước một: Doanh nghiệp nộp hồ sơ điều chỉnh mục tiêu dự tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bổ sung thêm quyền phân phối hàng hóa tại sở Kế hoạch và đầu tư  nơi có dự án.

Bước hai: Tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành nghề bán buôn và bán lẻ hàng hóa

Bước ba: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư. Tại bước này sở Kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét hồ sơ và làm công văn xin ý kiến của bộ Công thương về hoạt động mua bán hàng hóa và xem xét các điều kiện kinh doanh hàng hóa để trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận hồ sơ xin cấp quyền phân phối của doanh nghiệp. Sau khi có văn bản trả lời của bộ Công thương , trường hợp bộ đồng ý thì sở Kế hoạch và đầu tư sẽ làm tờ trình để chuyển lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp bộ công thương từ chối, sở Kế hoạch và đầu tư trả hồ sở hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ theo ý kiến của bộ công thương.

Khi thực hiện bổ sung mục tiêu phân phối hàng hóa thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lưu ý chỉ kinh doanh những ngành nghề và pháp luật Việt Nam không cấm và không hạn chế. Việc phân phối hàng hóa sẽ bao gồm quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa. Trong trường hợp doanh nghiệp mở các địa điểm bán lẻ hàng hóa thì phải tiến hành thủ tục lập cơ sở bán lẻ.

Quy trình làm việc của VTV Law:

  • Tiếp nhận công việc và tư vấn trực tiếp cho Quý công ty những vấn đề pháp lý khi bổ sung mục tiêu phân phối hàng hóa.
  • Nghiên cứu, đánh giá khả năng xin cấp phép các hàng hóa mà công ty dự kiến hoạt động
  • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ pháp lý dựa trên những tài liệu mà Quý công ty cung cấp.
  • Thay mặt Quý công ty liên hệ với cơ quan nhà nước để điều điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện
  • Bàn giao lại giấy tờ cho Quý công ty.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM