0978 038 722

Category Archives: Tin tức

Doanh nghiệp Nhà nước trong luật doanh nghiệp năm 2014?

Doanh nghiệp Nhà nước trong luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định khác gì so với doanh nghiệp nhà nước trong luật doanh nghiệp hiện hành? Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới tích cực và sẽ có hiệu lực vào 01/07/2015 tới đây. Những quy […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật mới

Giấy chứng nhận đăng ký kinht theo luật mới có những điểm mới gì so với Giấy chứng nhận kinh doanh hiện hành. Nếu như trước đây khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hợp lệ tại Sở kế hoạch đầu tư thì doanh nghiệp được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trên […]

Read More

Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật?

nguoi dai dien cho phap luat cua doanh nghiep

Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 vừa mới được Quốc hội thông qua gần đây. Trong đó cụ thể là khoản 2, 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Công […]

Read More

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là những hoạt động kinh doanh mà pháp luật cho phép doanh nghiệp, cá nhân hoạt động. Theo quy định của luật Doanh nghiệp hiện nay thì pháp luật cho phép các doanh nghiệp, cá nhân tự do kinh doanh những ngành nghề mà Nhà nước cho phép. Tuy nhiên để […]

Read More