Category Archives: Tin tức

Hình thức công ty và chi nhánh thương nhân nước ngoài

HÌNH THỨC CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI   Chi nhánh thương nhân nước ngoài Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Văn bản điều chỉnh –   Luật thương mại năm 2005 –   Nghị định 07/2017/NĐ-CP về văn phòng đại diện và chi nhánh thương nhân nước ngoài. –   Luật đầu […]

Read More

Đảm bảo quyền của dự án trọng điểm

Đảm bảo quyền của dự án trọng điểm là vấn đề được nhà nước quan tâm khi có sợ thay đổi của pháp luật hoặc các yếu tố khác tác động. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện dự án. Nghĩa vụ này luôn được […]

Read More

Dự án bất động sản

Hướng dẫn về thành lập sàn giao dịch bất động sản Từ ngày 16/02/2016, tổ chức và cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất […]

Read More

Tra cứu thông tin người nộp thuế

TRA CỨU THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ Tra cứu thông tin người nộp thuế là một công cụ tìm kiếm hữu ích giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến người nộp thuế, cơ quan thuế cũng như giúp doanh nghiệp xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác. Hiện […]

Read More

Những điều cần quan tâm trước khi thành lập doanh nghiệp

Những điều cần quan tâm trước khi thành lập doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư, tiến hàng thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp là điều tối quan trọng. Theo pháp luật Việt Nam, thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp hiện nay khá đơn giản và dễ dàng cho […]

Read More

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng và chuyển sang địa điểm mới. Trước khi tạm ngừng, các doanh nghiệp cần chú ý đến những thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Khi tạm ngừng đăng ký, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Về nghĩa vụ với cơ quan […]

Read More

Tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

TÊN DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các quy định về tên doanh nghiệp được nêu rõ theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, hiện nay, riêng trên địa bàn Hà Nội đã có rất nhiều doanh nghiệp bị trùng tên do mở rộng địa […]

Read More

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm. Để có thể quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần đăng ký theo quy định của pháp thuật. Căn cứ tại điều 4 nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quảng cáo, khi muốn quảng cáo mỹ phầm phải đáp ứng những nội dung sau: Thứ […]

Read More

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản trong đầu tư kinh doanh

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản trong đầu tư kinh doanh. là một chế định của pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến sở hữu tài sản, quyền sở hữu là quyền dân sự cụ thể về tài sản nhất định của chủ sở hữu. Giống như mọi ngành […]

Read More

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP nói chung và hình thức chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nói riêng, đây là một trong những quy định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành bởi quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 06 năm […]

Read More