0978 038 722

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không?

Cán bộ công chức có được góp vốn, mua cổ phần hay không? Thông thường, các tổ chức, cá nhân đều có quyền góp vốn và mua cổ phần tại Việt Nam. Đối với đối tượng đặc biệt như cán bộ, công chức, luật pháp quy định như thế nào?

Cán bộ, công chức được hiểu là những người mang trách nhiệm và quyền hạn nhất định trong các cơ quan thi hành công vụ hay dịch vụ công. Họ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Là người đại diện của nhà nước, đại diện của giai cấp thống trị, họ không được hoàn toàn tự do kinh doanh theo ý mình. Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp 2014, việc cán bộ, công chức có bị hạn chế góp vốn hoặc mua cổ phần là do pháp luật về cán bộ công chức quy định.

Căn cứ tại Điều 20 Luật cán bộ công chức 2008 và Luật phòng chống tham những 2005, chỉ có cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan mới không có quyền góp vốn, mua cổ phần. Còn các cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ vẫn được phép góp vốn, mua cổ phần.

Bên cạnh đó, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước cũng không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lí nhà nước. Điều này hạn chế việc các cán bộ công chức lợi dụng nhân thân của mình để thu về lợi nhuận.

Ngoài cán bộ công chức, một số đối tượng khác cũng bị hạn chế quyền góp vốn, mua cổ phần vào các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

LIÊN HỆ NGAY 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với  VTV Law Firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của  VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua,  VTV Law Firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM