Các bộ không được ban hành “giấy phép con”

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Các bộ không được ban hành “giấy phép con”, đây là một trong những quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ để làm ổn định hơn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hiện nay.

Trong số những ngành nghề mà pháp luật không cấm thì được chia thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện. Để có thể kinh doanh những ngành nghề có điều kiện, người thực hiện hoạt động kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định, thường được gọi là “giấy phép con”. Chẳng hạn, để được kinh doanh dịch vụ cầm đồ, người thực hiện hoạt động kinh doanh phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. “giấy phép con” là vấn đề gây khá nhiều tranh cãi khi xây dựng các văn bản pháp luật để có thể đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Theo quy định của pháp luật thì chỉ có Luật và Nghị định mới mới được quy định về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng khi rà soát thì có đến 200 văn bản là Thông tư quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra 249 văn bản của 16 bộ, 276 văn bản của 52 địa phương và đã phát hiện 9 văn bản của các bộ, 20 văn bản của địa phương có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo Công văn số 2727/VPCP-PL về thực hiện nghiêm chỉ đạo số Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2154/VPCP-KTTH và 2154/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát các văn bản pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh để thực hiện Luật Đầu tư sửa đổi.  Đồng thời, Chính phủ cũng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản với theo dõi thi hành pháp luật để hạn chế nhất định sự chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động kinh doanh.

Với quyết định trên, chúng ta đã khắc phục được tình trạng các cá nhân ban hành văn bản không đúng thẩm quyền về giấy phép con, nội dung không phù hợp, mâu thuẫn với quy định của pháp luật. Từ đó góp phần làm ổn định hoạt động của các tổ chức kinh doanh và hoạt động quản lý từ phía các cơ quan nhà nước. 

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law sau khi thực hiện.

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM