Chuyển đổi từ công ty TNHH 1TV thành công ty TNHH 2TV trở lên

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn muốn tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi mô hình của những công ty hiện tại, chúng tôi gửi tới khách hàng thủ tục chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên.

*Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong trường hợp:

+ Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác;

+ Công ty kết nạp thêm thành viên mới.

* Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

* Lưu ý:

– Công ty phải tiến hành thực hiện chuyển đổi mô hình công ty và đăng ký đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ hoặc kết nạp thành viên mới (tránh nhầm lẫn đối với trường hợp các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

* Căn cứ pháp lý:

–  Luật doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

– Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo).

About the Author: VTV LAW FIRM