0978 038 722

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP nói chung và hình thức chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nói riêng, đây là một trong những quy định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành bởi quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 và có hiệu lực ngày 10 tháng 08 năm 2015. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Hình thức chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần bao gồm 3 hình thức sau:

 • Giữ nguyên vốn nhà nước hiện tại trong đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 • Bán một phần vốn nhà nước hiện có
 • Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Khi thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa số lao động tại thời điểm quyết định chuyển  đồng thời, đơn vị phải có sự phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết chế độ nghỉ việc, thôi việc, các khoản trợ cấp cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Bên cạnh việc quy định những hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn quy định phương thức bán cổ phần lần đầu: Bán đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành và thỏa thuận trực tiếp.

Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, có thể thấy rằng, với quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015, sau các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước thì các đơn vị sự nghiệp công lập dần phải tự thân vận động, chèo lái về mặt tài chính, giảm bớt sức ép lên ngân sách vốn đang eo hẹp.

Trên đây là những thông tin cần thiết về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Liên hệ đường dây nóng tư vấn: 

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

VTVLaw đã thực hiện rất nhiều dịch vụ như:

 • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
 • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
 • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
 • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTVLaw đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

 • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
 • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM