Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV trở lên là việc các thành viên chuyển nhượng lại phần vốn góp mình đang nắm giữ cho các thành viên còn lại hoặc người khác chưa phải là thành viên công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp này phải được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật và trong điều lệ công ty quy định. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành, chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2005, trong đó quy định như sau:

 1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán”

Khoản 6 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

 1.  Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
 2.  Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này”

Như vậy thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần vốn góp hoặc toàn bộ phần vốn góp cho các thành viên còn lại của công ty hoặc cho người khác không phải là thành viên công ty.

Thủ tục tiến hành chuyện nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm :

 • Soạn hồ sơ hợp lệ theo mẫu;
 • Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội;
 • Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh;

Thành phần hồ sơ bao gồm :

 • Giấy giới thiệu nhân viên tới làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước;
 • Biên bản, quyết định họp về việc thay đổi thành viên công ty;
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng và biên bản xác nhận đã chuyển nhượng vốn góp;
 • Đăng ký kinh doanh bản gốc ( sau khi có kết quả, nộp đăng ký kinh doanh bản gốc và nhận đăng ký kinh doanh bản chính đã điều chỉnh nội dung thay đổi)

Để được tư vấn trực tiếp về thủ tục cũng như soạn hồ sơ hợp lệ tiến hành thủ tục thay đổi hãy liên hệ với VTV Law Firm

HOTLINE tư vấn miễn phí 24/7 : 0943 523 788 (Ms Hảo) hoặc email: Luatsutuvanvtv@gmail.com 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM