Cơ chế quản trị trong doanh nghiệp nhà nước

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Cơ chế quản trị trong doanh nghiệp nhà nước. Luật doanh nghiệp 2014 bổ sung một chương hoàn toàn mới về doanh nghiệp nhà nước. Từ trước đến nay chưa có luật nào tại Việt Nam quy định cụ thể về nội dung này. Doanh nghiệp nhà nước được định nghĩa là loại hình do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, có bốn lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhà nước có thể kinh doanh. Ngoài ra, luật còn quy định về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường.

Có thể thấy, doanh nghiệp nhà nước được tổ chức theo cơ cấu khá đặc biệt: theo hình thức công ty TNHH một thành viên và được quyết định bởi cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân do nhà nước giao cho vốn kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về quản lý sản xuất chịu trách nhiệm về kinh tế và chịu bù đắp hay hưởng lợi nhuận với mức vốn được cấp đó. Bộ máy quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Quyền và nghĩa vụ của những chủ thể này được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

Khác biệt lớn nhất của doanh nghiệp nhà nước so với doanh nghiệp ngoài Nhà nước là quyền lợi và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp không gắn với quyền sở hữu vốn hay tài sản tại doanh nghiệp. Về bản chất, người quản lý doanh nghiệp Nhà nước chỉ là người đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước.

Trong cơ quan Nhà nước, việc trực tiếp hoặc gián tiếp lựa chọn người quản lý điều hành thường không dựa trên các tiêu chí về tài năng kinh doanh, về khả năng quản lý doanh nghiệp mà chủ yếu căn cứ vào các tiêu chí tuyển chọn và bổ nhiệm công chức, viên chức, khác xa so với tiêu chí của người quản trị DN. Vì vậy, quyền lợi và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước không tương xứng vai trò của vốn Nhà nước. Trong không ít trường hợp, người đại diện phần vốn nhà nước chỉ đơn thuần là viên chức làm công ăn lương, theo đó, rất khó hy vọng sự đóng góp của họ vào quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mục tiêu thành lập và hoạt động của nhiều doanh nghiệp nhà nước không rõ ràng, chưa tách bạch mục tiêu sản xuất, kinh doanh với công cụ thực thi chính sách kinh tế – xã hội nên khó xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước nói chung cũng như hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp nói riêng.

Trên thực tế, cơ chế quản trị này không những không giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả mà còn khó cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Bên cạnh đó, sự can thiệp từ các mệnh lệnh hành chính vào các hoạt động kinh doanh là rất lớn và thường xuyên, gây nên nhiều cản trở nhất định.

Tóm lại, cơ chế quản trị trong doanh nghiệp Nhà nước trong Luật doanh nghiệp 2014 được quy định chi tiết hơn so với các luật khác. Tuy nhiên, cơ chế này cần được hoàn thiện hơn. Cơ chế quản trị trong doanh nghiệp nhà nước.

Hãy liên hệ ngay với VTV Law, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM