0978 038 722

Đại lý thuế

Đại lý thuế không phải là tổ chức đại diện cho cơ quan thuế mà là một doanh nghiệp kinh doanh làm thủ tục về thuế và liên quan đến thuế.

Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. Cung cấp chính xác, kịp thời các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Một nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của đại lý thuế là không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. Trường hợp Đại lý thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế để trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm còn Đại lý thuế phải chịu liên đới trách nhiệm bồi thường cho khách hang theo hợp đồng đã ký kết.

Đại lý thuế sẽ bị đình chỉ hoạt động và phải bồi thường thiệt hại nếu làm rò rỉ thông tin, gây thiệt hại cho khách hàng hoặc khách hàng có đầy đủ bằng chứng về việc Đại lý thuế không giữ bí mật thông tin

Ngoài ra, đại lý thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin cần thiết khi cơ quan thuế có yêu cầu bằng băn bản.

Khi có bất cứ sự thay đổi nhân viên ( được tuyển mới, thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu,..) Đại lý thuế phải gửi thông báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

Để thành lập được Đại lý thuế thì doanh nghiệp cần phải các các điều kiện sau đây:

-Phải có đăng ký kinh doanh  theo quy định của pháp luật

-Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi nhận trong đăng ký kinh doanh

-Phải có ít nhất 02 thành viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế

Để được hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp Doanh nghiệp. chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  ( Ms. Hảo)

Các dịch vụ khác của Trung tâm Trợ Giúp Doanh Nghiệp:

-Thay đổi đăng ký kinh doanh;

-Tư vấn và thực hiện các thủ tục về Thuế;

-Bảo hộ thương hiệu;

-Đầu tư nước ngoài,…

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM