0978 038 722

Category Archives: Mua bán doanh nghiệp

Lợi ích khi doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề trong Giấy chứng nhận?

Lợi ích khi doanh nghiệp không phải ghi ngành nghề trong Giấy chứng nhận? Một trong những bước cải cách “đột phá” đối với môi trường kinh doanh của Luật doanh nghiệp 2014 đó là quy định bỏ nội dung về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi không […]

Read More

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo Luật doanh nghiệp 2014, yêu cầu mua lại phần vốn góp là một quyền của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mua lại vốn góp là sự kiện thường xuyên diễn ra trong một công ty […]

Read More

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty. Bản điều lệ là những tài liệu cần có trong bộ hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp của bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Quy định về điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp 2005. Khi đăng […]

Read More

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Dựa vào mục đích kinh doanh, chủ sở hữu có thể lựa chọn thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Quy định về việc thành lập hai loại hình này được ghi tại Luật doanh nghiệp 2014. Để có thể đưa ra quyết định […]

Read More

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Sau khi đưa ra quyết định thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện, chủ sở hữu bắt đầu tiến hành thành lập. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký là bước đầu tiên của quá trình này. Theo Luật doanh nghiệp 2014, có rất […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ghi nhận những thông tin về đăng ký thành lập cho một doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn được coi là bước đầu tiên trong quá trình khởi đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Giấy chứng nhận là văn bản tạo nên cơ sở […]

Read More

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên, đây là một trong những hình thức cấu trúc lại công ty cổ phần. Điều đó đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như phạm vi hoạt động của Công ty cổ phần.  Để chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH 2 thành […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More

Con dấu doanh nghiệp “bỏ hẳn” hay “giữ lại”?

Con dấu doanh nghiệp “bỏ hẳn” hay “giữ lại”? Kể từ ngày 1/7/2015, Luật Doanh nghiệp 2015 chính thức có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp băn khoăn về những quy định liên quan đến con dấu doanh nghiệp. Khi mà Luật Doanh nghiệp 2015 đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản hướng dẫn […]

Read More

So sánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên và CTCP

So sánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên và CTCP. Trước khi lựa chọn bất cứ một loại hình công ty nào, chủ đầu tư cần lưu ý về mặt ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty đó. Hai loại hình đề cập trong bài dưới đây là Công ty […]

Read More