0978 038 722

Category Archives: Mua bán doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người được công ty đăng ký vào vị trí “người đại diện theo pháp luật” thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đại diện cho một doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính, …vì […]

Read More

Những ngành nghề kinh doanh cần có giấy phép con

Những ngành nghề kinh doanh cần có giấy phép con là những ngành nghề mà yêu cầu có giấy phép trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động hay trước khi thành lập doanh nghiệp. Theo pháp luật Việt Nam thì những ngành nghề sau phải có giấy phép con khi hoạt động : Kinh […]

Read More

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn mà  chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đóng góp hoặc cam kết đóng góp đủ trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ công ty. Đó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn […]

Read More

Vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp.Vốn pháp định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ấn định mà nó được coi là điều kiện bắt buộc phải có để thành lập doanh nghiệp. Tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà mức […]

Read More

Tên doanh nghiệp trùng với tên danh nhân

Tên doanh nghiệp trùng với tên danh nhân thì có thể đăng ký được hay không? Tên của Doanh nghiệp là tên được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tên này sẽ do chủ doanh nghiệp tự đặt, tuy nhiên không phải chủ doanh nghiệp muốn đặt tên gì cho doanh […]

Read More