0978 038 722

Category Archives: Đăng ký doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là những hoạt động kinh doanh mà pháp luật cho phép doanh nghiệp, cá nhân hoạt động. Theo quy định của luật Doanh nghiệp hiện nay thì pháp luật cho phép các doanh nghiệp, cá nhân tự do kinh doanh những ngành nghề mà Nhà nước cho phép. Tuy nhiên để […]

Read More

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là hoạt động thường gặp ở nhiều công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể điều chỉnh tăng vốn điều lệ trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật. […]

Read More

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ, Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo pháp luật Việt Nam quy định chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố: có căn cứ là khoản nợ hợp pháp và đã quá thời hạn thanh toán. Chỉ những […]

Read More

Đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh là việc đăng ký loại hình doanh nghiệp với quy mô nhỏ, số lao động trong hộ kinh doanh sẽ không quá 10 người. Người đứng đầu của hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam, có thể là một cá nhân nhưng cũng có thể là một hộ gia […]

Read More