0978 038 722

Category Archives: Thành lập mới

Vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp.Vốn pháp định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ấn định mà nó được coi là điều kiện bắt buộc phải có để thành lập doanh nghiệp. Tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà mức […]

Read More