0978 038 722

Category Archives: Thành lập mới

Quy định về đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Quy định về đặt trụ sở chính của doanh nghiệp góp phần đảm bảo ổn định hoạt động của doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu về quản lý doanh nghiệp của Nhà nước. Việc đặt trụ sở thường không được các doanh nghiệp chú trọng nhưng thật ra chuyện này không hề đơn […]

Read More

Tên doanh nghiệp vi phạm sở hữu công nghiệp

Tên doanh nghiệp vi phạm sở hữu công nghiệp là một trong các trường hợp không được chấp nhận khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đồng thời, doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ khi vi phạm các quy định […]

Read More

Chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần tại Hà Nội là một hình thức doanh nghiệp mở rộng mô hình kinh doanh. Chi nhánh hoạt động dựa trên ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và có năm tài chính, kế toán hoạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. Hiện nay, mô hình hoạt động của […]

Read More

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp là một trong số những quyền cơ bản của các chủ thể trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai cũng có thể thành lập và quản lý doanh nghiệp mà phải đảm bảo được các điều kiện của pháp […]

Read More

Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty cổ phần thể hiện tính phức tạp nhất trong số cơ cấu tổ chức, quản lý các loại hình doanh nghiệp. Vì vậy, để quản lý và kiểm soát tốt hơn hoạt động của công ty cổ phần, chúng ta cần có cái nhìn khái quát về […]

Read More

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần có điểm gì khác và cần lưu ý so với các loại hình doanh nghiệp khác hiện nay như công ty TNHH, công ty hợp danh, … ? Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được thành lập dựa trên sự góp vốn của […]

Read More