0978 038 722

Category Archives: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước tiên cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu […]

Read More

Đầu tư sản xuất máy phát điện tại Việt Nam

Đầu tư sản xuất máy phát điện tại Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư là hình thức mà cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng […]

Read More

Vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) bên cạnh không phải ghi thông tin về số cổ phần, giá trị vốn cổ phần đã góp, số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư ban đầu hay vốn pháp […]

Read More

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời giạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và NĐ 43/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Theo Luật doanh nghiệp 2014, thời hạn cấp […]

Read More

Bảo đảm ưu đãi đầu tư khi pháp luật thay đổi

Bảo đảm ưu đãi đầu tư khi pháp luật thay đổi.  Thông thường, nhà đầu tư thường được hưởng một mức ưu đãi nhất định. Trong một số trường hợp, mức ưu đãi này thay đổi theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân khiến mức ưu đãi bị thay đổi có thể đến từ […]

Read More

Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bên cạnh việc bãi bỏ một số hình thức đầu tư như: hợp đồng BOT, BTO, BT, Luật đầu tư 2014 đã bổ sung hình thức theo hợp đồng đối tác công tư (Public Private Partnership-PPP).  Hợp đồng PPP được ký kết giữa […]

Read More

Các hình thức đầu tư dành cho người nước ngoài

Các hình thức đầu tư dành cho người nước ngoài. Trước bất cứ quyết định đầu tư nào, nhà đầu tư đều phải nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp. Theo Luật đầu tư Việt Nam, có hai hình thức cơ bản. Trước hết, thuật ngữ “đầu tư” được hiểu là việc bỏ vốn […]

Read More

Nhà đầu tư được chuyển loại tài sản nào ra nước ngoài?

Nhà đầu tư được chuyển loại tài sản nào ra nước ngoài? Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài thường chuyển tài sản ra nước ngoài. Việc chuyển tiền ra nước ngoài phải được thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam. Trên […]

Read More

Thủ tục đăng ký đầu tư

Đăng ký đầu tư được thực hiện theo trình tự nào? Trước khi nộp một bộ hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần nắm vững trình tự, thủ tục đăng ký. Bước đầu tiên đối với bất kì quá trình đăng ký đầu tư nào, đó là trình hồ sơ xin phép […]

Read More

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ghi nhận những thông tin về đăng ký thành lập cho một doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn được coi là bước đầu tiên trong quá trình khởi đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Giấy chứng nhận là văn bản tạo nên cơ sở […]

Read More