Đặt tên doanh nghiệp và một số lưu ý

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ LƯU Ý 

Tên doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng mà trước khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải xem xét hết sức cẩn thận để tránh bị trả lại hồ sơ khi tiến hành đăng kí doanh nghiệp cũng như có thể vướng vào những rắc rối về sau: Theo quy định của pháp luật tên doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện được quy định trong các điều như điều 38,39,40,41,42 của Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 17 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

Theo đó tên doanh nghiệp sẽ được xem xét ở ba phương diện bao gồm tên tiếng việt, tên nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp sẽ được đặt theo công thức là tên loại hình doanh nghiệp cộng với tên tên riêng. Tuy nhiên sẽ có một số lưu ý nhất định trong quá trình đặt như:

Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

Theo đó, tên doanh nghiệp sẽ có tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt không trùng với bất cứ tên của doanh nghiệp nào đã đăng kí trước đó. Trừ trường hợp công ty đó đã giải thể hoặc có quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

Không đặt tên doanh nghiệp có tên riêng, trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng kí hoặc chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó; hay là chỉ khác  ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

Không đặt tên doanh nghiệp mà tên riêng chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký; hay từ  “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  (Ms. Hảo)

 

 

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM