0978 038 722

Category Archives: Điều chỉnh dự án đầu tư

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Sau khi thành lập công ty, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hiện đang được rất nhiều công ty thực hiện nhằm tiếp cận thị trường mới, mở rộng thị phần, mở rộng quy mô, tăng uy tín công ty, xây dựng hình ảnh thương […]

Read More

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên. Có rất nhiều công ty TNHH một thành viên trong quá trình hoạt động và phát triển có thay đổi tên để phù hợp và thuận tiện cho công việc kinh doanh của mình. Tên của công ty TNHH một thành viên chính là từ khóa đầu […]

Read More

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp được coi là một loại tài sản. Tên doanh nghiệp tạo nên thương hiệu giúp đối tác của doanh nghiệp tìm kiếm, tra cứu từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ tại Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn, tên doanh nghiệp được điều chỉnh bởi […]

Read More

Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNNH 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Loại hình này xuất hiện muộn hơn các loại hình công ty khác nhưng ngay từ khi ra đời đã đáp ứng được nhu cầu […]

Read More

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn là việc thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông công ty chuyển giao phần vốn góp, phần vốn sở hữu hoặc cổ phần của mình trong công ty cho người khác để được trả tiền hoặc một lợi ích vật chất nào đó. Người chuyển nhượng vốn có thể chấm dứt tư […]

Read More

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? Có rất nhiều công ty TNHH 1 thành viên trong quá trình hoạt động và phát triển có thay đổi tên để phù hợp và thuận tiện cho công việc kinh doanh của mình. Tên của công ty TNHH 1 thành viên chính […]

Read More

Thay đổi ngành nghề công ty TNHH 1 thành viên

Thay đổi ngành nghề công ty TNHH 1 thành viên. Ngành nghề kinh doanh là các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì ngành nghề kinh doanh được coi như là phần quan trọng nhất trong Giấy […]

Read More

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Lập văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Sau khi thành lập công ty, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện hiện đang được rất nhiều công ty thực hiện nhằm tiếp cận thị trường mới, mở rộng thị phần, mở rộng quy mô, tăng uy tín công ty, xây dựng hình ảnh thương […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không?

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không? Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hiện nay là vấn đề thường gặp của rất nhiều thành viên/cổ đông. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty là làm thay đổi thành viên/cổ đông của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp […]

Read More

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên là một trong những hình thức cơ cấu lại công ty. Việc chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải được đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. […]

Read More