0978 038 722

Category Archives: Điều chỉnh dự án đầu tư

Lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

Lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể và hoạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. Trong kinh doanh địa điểm kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng đặc biệt là đối với các doanh nghiệp […]

Read More

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Quy định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên .Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp trong một thời hạn nhất định và ghi trong điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động kinh […]

Read More

Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp là một nội dung trong thay đổi đăng ký kinh doanh, chính vì vậy doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư. Tên doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh của công ty là vô cùng quan trọng. Với tên doanh nghiệp người […]

Read More

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty là trình tự thực hiện việc giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Giải thể công ty là căn cứ pháp lý để chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của công ty và thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ cũng như […]

Read More

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV do thừa kế

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV do thừa kế là một trong những vấn đề đáng quan tâm của công ty TNHH một thành viên. Chủ  sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là một tổ chức hoặc một cá nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ […]

Read More

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh đòi hỏi doanh nghiệp phải có thông báo gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, được thành lập để giải quyết các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt […]

Read More

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là cái đầu tiên giúp khách hàng tìm ra được doanh nghiệp và nhận dạng ra được doanh nghiệp. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vốn được biết đến là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được lập ra […]

Read More

Chuyển đổi công ty THHH 1 thành viên sang công ty CP

Chuyển đổi công ty THHH 1 thành viên sang công ty CP không còn xa lạ trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Khi các nhà đầu tư thấy ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên không còn nữa mà qua quá trình kinh doanh đòi hỏi một loại hình doanh nghiệp […]

Read More