0978 038 722

Category Archives: Đầu tư nước ngoài

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh đòi hỏi doanh nghiệp phải có thông báo gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, được thành lập để giải quyết các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt […]

Read More

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là cái đầu tiên giúp khách hàng tìm ra được doanh nghiệp và nhận dạng ra được doanh nghiệp. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vốn được biết đến là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được lập ra […]

Read More

Thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên

Thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên được pháp luật quy định rất chặt chẽ bởi tầm quan trọng cũng như sự ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên là cá […]

Read More

Tăng vốn đầu tư

tang von dau tu

Tăng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là hoạt động diễn ra thường xuyên khi mà Việt Nam đang là thị trường đầu tư đầy tiềm năng của không chỉ các quốc gia trên khu vực mà còn là thế giới. Vốn đầu tư là loại vốn dùng để […]

Read More

Chuyển đổi công ty THHH 1 thành viên sang công ty CP

Chuyển đổi công ty THHH 1 thành viên sang công ty CP không còn xa lạ trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Khi các nhà đầu tư thấy ưu điểm của công ty TNHH 1 thành viên không còn nữa mà qua quá trình kinh doanh đòi hỏi một loại hình doanh nghiệp […]

Read More

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi một nội dung nào đó của doanh nghiệp khác với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp trước đó. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và từng nội […]

Read More

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tiến hành khi doanh nghiệp không còn kinh doanh, hoặc bổ sung thêm ngành nghề đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đã được cấp trước đó. Ngoài ra đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận […]

Read More

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn mà  chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đóng góp hoặc cam kết đóng góp đủ trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ công ty. Đó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn […]

Read More