0978 038 722

Category Archives: Đầu tư nước ngoài

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi một nội dung nào đó của doanh nghiệp khác với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp trước đó. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và từng nội […]

Read More

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tiến hành khi doanh nghiệp không còn kinh doanh, hoặc bổ sung thêm ngành nghề đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đã được cấp trước đó. Ngoài ra đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận […]

Read More

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn mà  chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đóng góp hoặc cam kết đóng góp đủ trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ công ty. Đó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn […]

Read More

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần là quá trình tất yếu diễn ra khi các công ty đi vào hoạt động và không có công ty cổ phần nào hoạt động mãi mãi mà không có sự thay đổi về cổ đông. Lý giải điều này xuất phát từ đặc […]

Read More

Hợp nhất và sáp nhập

Hợp nhất và sáp nhập đều mang đến hậu quả pháp lý cuối cùng là sự chấm dứt hoạt động của một hay nhiều công ty bị hợp nhất, sáp nhập. Vậy điểm khác biệt giữa chúng là gì ? Việc hợp nhất doanh nghiệp được pháp luật quy định trong Luật doanh nghiệp hiện hành, […]

Read More

Thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, quy mô sản xuất là nhu cầu tất yếu của công ty trong các thời điểm thuận lợi, phù hợp với tình hình kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp và với […]

Read More

Phá sản và giải thể doanh nghiệp

Phá sản và giải thể doanh nghiệp đều dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó. Vậy giữa chúng có điểm gì khác nhau và khi nào thì tiến hành thủ tục giải thể, khi nào thì tiến hành thủ tục phá sản? 1. Về nguyên nhân, thì doanh nghiệp bị giải […]

Read More

Thay đổi điạ chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty là việc doanh nghiệp chuyển đổi trụ sở nơi làm việc. Hiện nay khi thành lập doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc đối với chủ sở hữu đấy là đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp. Trụ sở chính doanh nghiệp chính là nơi để doanh nghiệp thực hiện các công […]

Read More