0978 038 722

Category Archives: Đầu tư nước ngoài

Hợp nhất và sáp nhập

Hợp nhất và sáp nhập đều mang đến hậu quả pháp lý cuối cùng là sự chấm dứt hoạt động của một hay nhiều công ty bị hợp nhất, sáp nhập. Vậy điểm khác biệt giữa chúng là gì ? Việc hợp nhất doanh nghiệp được pháp luật quy định trong Luật doanh nghiệp hiện hành, […]

Read More

Thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, quy mô sản xuất là nhu cầu tất yếu của công ty trong các thời điểm thuận lợi, phù hợp với tình hình kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp và với […]

Read More

Phá sản và giải thể doanh nghiệp

Phá sản và giải thể doanh nghiệp đều dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó. Vậy giữa chúng có điểm gì khác nhau và khi nào thì tiến hành thủ tục giải thể, khi nào thì tiến hành thủ tục phá sản? 1. Về nguyên nhân, thì doanh nghiệp bị giải […]

Read More

Thay đổi điạ chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty là việc doanh nghiệp chuyển đổi trụ sở nơi làm việc. Hiện nay khi thành lập doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc đối với chủ sở hữu đấy là đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp. Trụ sở chính doanh nghiệp chính là nơi để doanh nghiệp thực hiện các công […]

Read More