0978 038 722

Category Archives: Tạm ngừng-Chấm dứt dự án

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty là trình tự thực hiện việc giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Giải thể công ty là căn cứ pháp lý để chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của công ty và thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ cũng như […]

Read More

Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm những giấy tờ gì và thủ tục ra sao luôn là câu hỏi đặt ra đối với rất nhiều công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình công ty TNHH […]

Read More

Ủy quyền của người đại diện theo pháp luật

Ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không có mặt tại Việt Nam.  Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác […]

Read More

Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đối với công ty TNHH 2 thành viên

Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế là việc các doanh nghiệp phát hành trái phiếu của công ty mình ra các nước trên thế giới nhằm huy động vốn. Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ, thường được phát hành bởi các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhằm […]

Read More

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh đòi hỏi doanh nghiệp phải có thông báo gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, được thành lập để giải quyết các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt […]

Read More

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là cái đầu tiên giúp khách hàng tìm ra được doanh nghiệp và nhận dạng ra được doanh nghiệp. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vốn được biết đến là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được lập ra […]

Read More

Thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên

Thủ tục thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên được pháp luật quy định rất chặt chẽ bởi tầm quan trọng cũng như sự ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Người đại diện của công ty TNHH 2 TV trở lên là cá […]

Read More

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn mà  chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đóng góp hoặc cam kết đóng góp đủ trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ công ty. Đó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn […]

Read More

Hợp nhất và sáp nhập

Hợp nhất và sáp nhập đều mang đến hậu quả pháp lý cuối cùng là sự chấm dứt hoạt động của một hay nhiều công ty bị hợp nhất, sáp nhập. Vậy điểm khác biệt giữa chúng là gì ? Việc hợp nhất doanh nghiệp được pháp luật quy định trong Luật doanh nghiệp hiện hành, […]

Read More

Thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, quy mô sản xuất là nhu cầu tất yếu của công ty trong các thời điểm thuận lợi, phù hợp với tình hình kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp và với […]

Read More