0978 038 722

Category Archives: Thành lập dự án mới

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh đòi hỏi doanh nghiệp phải có thông báo gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, được thành lập để giải quyết các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt […]

Read More

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là cái đầu tiên giúp khách hàng tìm ra được doanh nghiệp và nhận dạng ra được doanh nghiệp. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vốn được biết đến là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được lập ra […]

Read More

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần là quá trình tất yếu diễn ra khi các công ty đi vào hoạt động và không có công ty cổ phần nào hoạt động mãi mãi mà không có sự thay đổi về cổ đông. Lý giải điều này xuất phát từ đặc […]

Read More