0978 038 722

Category Archives: Thành lập dự án mới

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty cổ phần là vấn đề quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần, cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ hai trường hợp sau: Trường hợp  thứ nhất, […]

Read More

Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty là trình tự thực hiện việc giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Giải thể công ty là căn cứ pháp lý để chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của công ty và thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ cũng như […]

Read More

Mua lại cổ phần theo đề nghị của cổ đông công ty cổ phần

Mua lại cổ phần theo đề nghị của cổ đông công ty cổ phần là trường hợp cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần thông qua việc yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Việc rút vốn của cổ đông như thế nào là phù hợp với quy định của […]

Read More

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thành một người khác hoặc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật. Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, được thành lập dựa trên sự […]

Read More

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên xảy ra trong trường hợp công ty cổ phần không có đủ số lượng cổ đông tối thiểu là ba thành viên. Công ty cổ phần được biết đến là loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành các […]

Read More

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh đòi hỏi doanh nghiệp phải có thông báo gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đó. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, được thành lập để giải quyết các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt […]

Read More

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là cái đầu tiên giúp khách hàng tìm ra được doanh nghiệp và nhận dạng ra được doanh nghiệp. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vốn được biết đến là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được lập ra […]

Read More

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần là quá trình tất yếu diễn ra khi các công ty đi vào hoạt động và không có công ty cổ phần nào hoạt động mãi mãi mà không có sự thay đổi về cổ đông. Lý giải điều này xuất phát từ đặc […]

Read More