0978 038 722

Category Archives: Thành lập dự án mới

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần là quá trình tất yếu diễn ra khi các công ty đi vào hoạt động và không có công ty cổ phần nào hoạt động mãi mãi mà không có sự thay đổi về cổ đông. Lý giải điều này xuất phát từ đặc […]

Read More