Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đối với vốn góp của mình, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể chuyển nhượng. Thành viên công ty có thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên khi công ty không mua lại phần vốn góp.

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định giải thích khái niệm “chuyển nhượng”. Đối chiếu với các quy định về chuyển nhượng vốn góp trong Luật doanh nghiệp 2014, ta có thể hiểu “chuyển nhượng” theo nghĩa chung nhất là chuyển quyền sở hữu. Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, việc chuyển nhượng này là chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của chủ sở hữu. Khi một chủ thể chuyển nhượng vốn cho một chủ thể khác, họ phải ký với nhau một văn bản có tên là “Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp” để đảm bảo tính hợp pháp của quyền sở hữu vốn của hai bên trước và sau quá trình chuyển nhượng.

Về nguyên tắc, vốn góp chỉ có thể tự do chuyển nhượng trong một trong ba trường hợp:

 • Công ty không mua lại phần vốn góp của thành viên
 • Thành viên tặng/cho một phần/toàn bộ vốn góp cho người khác
 • Thành viên sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ.

Các trường hợp còn lại, thành viên phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại của công ty mới có thể chuyển nhượng phần vốn góp.

Nhìn chung, việc chuyển nhượng của các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên luôn phải đảm bảo tính “đóng” của công ty trách nhiệm hữu hạn. Có nghĩa là trong công ty TNHH, chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Trong khi đó, tại công ty CP, việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng khi cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết kể từ ngày chào bán, thành viên công ty mới có thể chuyển nhượng cho người không phải là thành viên còn lại trong công ty với cùng điều kiện chào bán.

Có thể thấy, việc chào bán cần phải có văn bản chào bán gửi cho các thành viên khác và gửi cho công ty thông báo về việc chào bán phần vốn. Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây, ngày chào bán là ngày ghi trên Thông báo hay là ngày các thành viên khác nhận được? Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu vấn đề này không được thống nhất sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn.

Nếu việc chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Lúc này, người được chuyển nhượng vốn có thể làm giám đốc điều hành công ty và tham gia vào sản xuất kinh doanh. Có thể thấy, người nhận chuyển nhượng vốn trong trường hợp này cũng phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong công ty TNHH 2 thành viên.

Chi tiết xin liên hệ : 0943 523 788 (Ms Hảo) 

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

 • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
 • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
 • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
 • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

 • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
 • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM