0978 038 722

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền?

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền? Người đại diện theo ủy quyền được hiểu là những cá nhân thay mặt cho người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng có thể trở thành người đại diện theo ủy quyền. Vậy, điều kiện để một người được mang tư cách này là gì?

Thông thường, tiêu chuẩn để trở thành người đại diện theo pháp luật do Điều lệ công ty quy định. Chủ sở hữu khi soạn điều kiện của người đại diện theo điều lệ công ty cũng chịu sự chi phối theo Luật doanh nghiệp 2014. Dù có trong Điều lệ hay không, điều kiện về người đại diện doanh nghiệp đều phải tuân thủ các quy tắc sau:

Thứ nhất, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp buộc phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Năng lực này được hiểu là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Khi một người từ đủ 18 tuổi trở lên, họ được coi là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Quy định này đã loại bỏ các trường hợp người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật không được phép thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Các đối tượng này bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Ngoài ra, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh cũng thuộc đối tượng này.

Ngoài ra, thành viên, cổ đông nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công ty và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty cũng chịu quy định khác điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cụ thể, người có mối quan hệ của những người này không được phép làm người đại diện theo ủy quyền của công ty khác.

LIÊN HỆ NGAY:  0943 523 788 ( Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với VTV Law Firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :   0943 523 788 ( Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM