0978 038 722

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản theo pháp luật hiện hành được quy định như thế nào? Bất động sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, ngày càng chiếm tỉ trọng lớn và có ảnh hưởng đối với sự phát triển của nền kinh tế. các nhà đầu tư muốn kinh doanh bất động sản phải có am hiểu nhất định về các quy định của pháp luật. kinh doanh bất động sản là một ngành nghề có điều kiện : có yêu cầu vốn pháp định và chứng chỉ ngành nghề.

Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm hai hoạt động đó là kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm các hoạt động hỗ trợ kinh doanh  bất động sản và thị trường bất động sản, tư vấn bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản.

Giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản là  việc mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa các cá nhân, tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Điều kiện về vốn pháp định

Tổ chức, cá nhân khi muốn hoạt động kinh doanh bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định là 20 (hai mươi) tỷ Việt Nam đồng và đăng ký kinh doanh bất động sản theo pháp luật quy định.

Trường hợp số vốn góp để thành lập công ty được góp bằng tiền mặt thì phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các cổ đông/thành viên sáng lập.

Trường hợp số tiền được góp vốn bằng tài sản thì phái có chứng thư của tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào vốn góp.

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không được mức thấp hơn vốn pháp định.

Điều kiện chứng chỉ hành nghề

Doanh nghiệp cần xuất trình chứng chỉ sau đối với việc kinh doanh dịch vụ bất động sản :

  • Đối với kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản: có ít nhất 01 người có chứng chỉ môi giới bất động sản
  • Đối với kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản : có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản
  • Đối với kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản: có ít nhất 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản ( nếu có dịch vụ đánh giá bất động sản thì có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản)
  • Đối với dịch vụ đấu giá bất động sản: phái tuân thủ quy định về đấu giá bất động sản.

Để được tư vấn rõ hơn hãy liên hệ với VTV Law, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM