0978 038 722

Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chế định mới trong Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 về điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề có điều kiện tại các văn bản luật mới có nhiều điểm giúp tháo gỡ những hạn chế của luật cũ.

Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 quy định tách bạch giữa yêu cầu thành lập doanh nghiệp và yêu cầu về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện. Đây được coi là sự đổi mới về cách tư duy tiếp cận trong quy định của luật mới.

Khác với Luật Doanh nghiệp năm 2005,Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ hẳn Điều 7 của Luật Doanh nghiệp cũ. Việc phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề có điều kiện được xem là một trong những nghĩa vụ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 8 LDN 2014, doanh nghiệp phải đảm bảo duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định tách bạch giữa yêu cầu thành lập doanh nghiệp và yêu cầu về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện: Trong hồ sơ đăng ký, tất cả các loại hình doanh nghiệp đều bỏ hẳn yêu cầu xác nhận vốn pháp định đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề của giám đốc/tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề cũng bị bãi bỏ.

Mặt khác, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không yêu cầu ghi ngành nghề kinh doanh theo luật mới. Điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có thể tiến hành thành lập doanh nghiệp trước. Chỉ khi nào kinh doanh những ngành, nghề có điều kiện, doanh nghiệp mới phải yêu cầu thỏa mãn các điều kiện kinh doanh. Chừng nào doanh nghiệp chưa cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên thị trường thì chưa bị buộc thỏa mãn các điều kiện kinh doanh đối với những ngành, nghề tương ứng.

Ngoài ra, những điều kiện kinh doanh và số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của luật mới đã giảm nhiều so với Luật cũ. Theo Luật Đầu tư năm 2014, cụ thể tại quy định trong Phụ lục IV, chỉ có 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (trong khi LDN 2005 có 386 ngành, nghề). Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh.

Hãy liên hệ ngay với VTV Law, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

 

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM