Doanh nghiệp Nhà nước trong luật doanh nghiệp năm 2014?

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Doanh nghiệp Nhà nước trong luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định khác gì so với doanh nghiệp nhà nước trong luật doanh nghiệp hiện hành?

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới tích cực và sẽ có hiệu lực vào 01/07/2015 tới đây. Những quy định mới về luật doanh nghiệp đã thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp.

Một trong số những điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014 đó là quy định mới về doanh nghiệp nhà nước. Nếu như trước kia doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà nhà nước chiếm trên 51% vốn điều lệ thì hiện nay luật mới quy định : chỉ có những doanh nghiệp mà nhà nước chiếm 100% vốn điều lệ mới được coi là doanh nghiệp nhà nước. Chính điều này được cho là một tiến bộ nhằm thúc đẩy quá trình tư do kinh doanh, không phụ thuộc nhau trong nội bộ doanh nghiệp. Nhờ quy định này mà các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước đều có khả năng cạnh tranh bình đẳng như nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà nước chỉ được can thiệp vào hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, qua đó thúc đẩy quá trình cổ phần hóa và thoái vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay. Nhưng việc thoái vốn này vẫn phụ thuộc vào quyết tâm của nhà nước trong việc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp chứ không xuất phát riêng từ điều luật quy định.

Tuy đây mới là quy định trong luật mới của nhà nước sẽ có hiệu lực trong thời gian sắp tới nhưng cũng thể hiện phần nào sự tiến bộ của Luật doanh nghiệp. Và việc thực hiện nó hẳn sẽ có rất nhiều khó khăn, bởi vì muốn thoái vốn ra khỏi các doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước sở hữu trên 51% không phải đơn giản mà ngày một  ngày hai có thể thực hiện được.

Để được tư vấn trực tiếp về doanh nghiệp cũng như cập nhật các quy định mới của pháp luật hãy liên hệ với VTV Law

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  (Ms. Hảo) 

Các dịch vụ khác của VTV Law:

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục về Thuế;
  • Bảo hộ thương hiệu;
  • Đầu tư nước ngoài,…

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM