Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên là hoạt động thường gặp của doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH 2 thành viên trở lên nói riêng.  Không giống như Công ty TNHH 1 thành viên (công ty TNHH 1 thành viên không được phép giảm vốn điều lệ) thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quyền giảm vốn điều lệ để đáp ứng phù hợp hơn điều kiện kinh doanh của mình.

Việc giảm vốn điều lệ có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của công ty, vì vậy Luật doanh nghiệp quy định: Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ theo 1 trong 3 hình thức như sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty với điều kiện:

+ Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh

+ Phải  đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi  đã hoàn trả cho thành viên.

 • Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp 2005
 • Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty. Nếu tài sản công ty được bán ra cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty cần phải điều chỉnh mức vốn điều lệ giảm xuống theo giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

ĐĂNG KÝ NGAY 0978 938 505  (Ms. Hảo)

Trong trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn giảm vốn điều lệ phải được tất cả các thành viên nhất trí, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan Đăng ký kinh doanh và kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm:

 1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ
 2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;
 4. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 5. Danh sách thành viên trong trường hợp có thay đổi thành viên
 6. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và biên bản thanh lý
 7. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể làm giảm quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vì vậy khi tiến hành giảm vốn điều lệ công ty cần phải tìm hiểu kỹ và thận trọng. Trên đây là một số thông tin hữu ích về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hãy liên hệ với Trung tâm Trợ giúp Doanh nghiệp để biết thêm chi tiết.

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

 • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
 • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện.

 • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
 • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
 • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
 • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM