0978 038 722

Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Giao dịch tài chính của doanh nghiệp là các giao dịch liên quan đến tiền của doanh nghiệp như giao dịch khi chuyển nhượng vốn góp, góp vốn, …

Theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt thì các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng hình thức, dịch vụ thanh toán do hệ thống các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế cung cấp như sau:

  • Thanh toán bằng Séc;
  • Séc là lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản, được lập theo mẫu do ngân hàng quy định yêu cầu của ngân hàng, Kho bạc phục vụ mình trích một số tiền từ tài khoản tiền gửi của mình để trả cho người thụ hưởng có tên ghi trên séc hoặc trả cho người cầm séc trong thời hạn mà tờ séc có hiệu lực
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

Ủy nhiệm chi là lệnh chi tiền của chủ tài khoản được lập theo mẫu in sẵn của Ngân hàng hoặc  yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.

  • Thanh toán bằng ủy nhiệm thu;

Ủy nhiệm thu là giấy ủy nhiệm đòi tiền do người thụ hưởng và gửi vào ngân hàng để nhờ thu hộ số tiền theo lượng vốn góp chuyển nhượng, mua bán.

  • Thanh toán bằng thư tín dụng;

Thư tín dụng là lệnh của người trả tiền yêu cầu Ngân hàng phục vụ mình trả cho người thụ hưởng một số tiền nhất định theo những điều khoản đã ghi trong thư tín dụng.

  • Thanh toán bằng chứng từ điện tử;
  • Các hình thức thanh toán khác không sử dụng tiền mặt.

Để được tư vấn về các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn góp liên quan đến giao dịch tài chính doanh nghiệp hãy liên hệ với  Trung tâm trợ giúp Doanh nghiệp. chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  ( Ms. Hảo)

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM