0978 038 722

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông của công ty, công ty cổ phần phải có tối thiểu là ba cổ đông và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Cổ đông của công ti cổ phần chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi phần vốn góp vào công ty. Ngoài ra công ty cổ phần còn được phát hành cổ phần để huy động vốn. Từ những đặc điểm trên có thể nhận thấy công ty cổ phần là loại hình công ty mang khá nhiều ưu điểm, phù hợp với các thương nhân muốn làm ăn, kinh doanh lớn hoặc kinh doanh các ngành nghề đòi hỏi quy mô vốn lớn.

Để thành lập công ty cổ phần thì hồ sơ thành lập phải có các loại giấy tờ sau:

Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

Điều lệ hoạt động của công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, danh sách người được ủy quyền đại diện nếu cổ đông là tổ chức.

Bản sao hợp lệ giấy tờ là giấy chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân hay giấy tờ khác có giá trị chứng thực cá nhân của các cổ đông công ty là cá nhân.

Bản sao hợp lệ giấy đăng kí doanh nghiệp hoặc giờ tờ tương đương, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân được tổ chức ủy quyền đại diện nếu cổ đông là tổ chức.

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tu nước ngoài hoặc tổ hức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền và giấy chứng thực cá nhân của người được ủy quyền nếu cá nhân khác không là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng kí doanh nghiệp hoặc hợp đồng dịch vụ nếu là tổ chức dịch vụ thực hiện đăng kí kinh doanh.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM