Hoàn thiện quy chế chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Hoàn thiện quy chế chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hiện nay, những quy định của pháp luật hiện hành về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn nhiều bất cập, hạn chế. Một số kiến nghị sau đây được đưa ra nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Vấn đề thứ nhất, về điều kiện chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo Điều 53 LDN 2014, thành viên chuyển nhượng phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Trên thực tế, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về “cùng điều kiện” cần được hiểu như thế nào.

Từ đó, pháp luật cần bổ sung quy đinh giải thích cụm từ “cùng điều kiện”. Cùng điều kiện ở đây là cùng điều kiện về giá, phương thức thanh toán, hình thức thanh toán và điều kiện chuyển quyền sở hữu phần vốn góp. Có như vậy mới đảm bảo sự công bằng giữa các thành viên trong công ty khi họ muốn mua phần vốn góp từ thành viên khác.

LIÊN HỆ  0978 938 505

Vấn đề thứ hai, hầu hết các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên,  đều quen biết nhau và cùng tham gia vào hoạt động, quản lý, vì vậy việc chuyển nhượng bị hạn chế.  Điều kiện để được chào bán phần vốn góp cho người ngoài công ty là sau khi đã chào bán cho những thành viên khác với cùng điều kiện. Tuy nhiên, nếu thành viên dự định chuyển nhượng chào bán cùng điều kiện nhưng điều kiện rất cao thì những thành viên khác không thể mua. Có thể thấy đây là quy định chưa chặt chẽ. Việc giới hạn chuyển nhượng đối với thành viên công ty lại trở nên vô nghĩa. 

Vấn đề thứ ba, hiện nay Luật doanh nghiệp 2014 chưa có văn bản hướng dẫn nên việc đăng ký kinh doanh phải được hướng dẫn bởi Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Nghị định 05/2013/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Hai Nghị định trên không quy định trường hợp thành viên công ty sử dụng phần vốn góp để thanh toán nợ cũng dẫn đến thay đổi thành viên công ty. Pháp luật hiện hành mới có các quy định các trường trường hợp đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như: tiếp nhận thành viên mới, thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi thành viên do thừa kế, thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn, thay đổi phần vốn góp do tặng cho phần vốn góp. Từ đó, tác giả kiến nghị cần bổ sung điều khoản này.

ĐĂNG KÝ NGAY  0943 523 788 ( Ms. Hảo)

Vấn đề thứ tư, theo khoản 6 Điều 54 LDN 2014,trường hợp thành viên công ty sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp bằng cách trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận hoặc chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 về chuyển nhượng phần vốn góp. Với quy định của Điều 53 như hiện nay, thực tiễn áp dụng có nhiều lúng túng do bị mâu thuẫn với Điều 54 “trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 54 của Luật này”. Từ đó, tác giả kiến nghị pháp luật nên bỏ quy định loại trừ tại Điều 53 này.

Tóm lại, chuyển nhượng phần vốn góp là quyền của chủ sở hữu vốn góp nên việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH là do chính chủ sở hữu phần vốn góp định đoạt. Các quy định về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên hiện nay được quy định trong LDN và các văn bản hướng dẫn còn nhiều vấn đề chưa đầy đủ và chi tiết. Hoàn thiện quy định chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Hãy liên hệ ngay với VTV Law Firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0943 523 788   ( Ms. Hảo) hoặc email: Luatsutuvanvtv@gmail.com

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm  sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm, đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM