0978 038 722

Lợi nhuận được chia của chủ sở hữu công ty TNHH

Lợi nhuận được chia của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày 01/01/2015. Theo quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì thu nhập đầu tư từ vốn bao gồm:

 • Tiền lãi cho vay
 • Lợi tức cổ phần
 • Thu nhập đầu tư từ vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân và của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/01/2015, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với văn bản trên, chúng ta đã khắc phục được hạn chế của văn bản pháp luật trước đây khi mà quy định Khoản lợi tức của cá nhân nhận được do tham gia góp vốn vào công ty TNHH là thu nhập chịu thuế . Như vậy, theo quy định trước đây, sau khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đã thực hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác thì phần thu nhập còn lại của cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH sẽ là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn và cảm thấy phải chịu quá nhiều loại thuế. Việc quy định như pháp luật trước đây cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Có thể thấy rằng việc đóng thuế cho nhà nước là vô cùng quan trọng, đó là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như các cá nhân đối với nhà nước, đồng thời góp phần tạo nên nguồn thu lớn cho quỹ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc quy định về các loại thuế cũng cần phải đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, quy định mới trên đã phần nào khẳng định được vai trò của nhà nước trong việc quản lý và đảm bảo cho các chủ thể trong lĩnh vực thuế  

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

 • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
 • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
 • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law sau khi thực hiện

 • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
 • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
 • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
 • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM