Nhà nước bảo đảm đầu tư như thế nào khi thay đổi pháp luật?

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Nhà nước bảo đảm đầu tư như thế nào khi thay đổi pháp luật? Quy định của Nhà nước về biện pháp bảo đảm đối với quyền sở hữu tài sản và các hoạt động đầu tư luôn được áp dụng theo Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, một số quy định có thể thay đổi. Những thay đổi đó có thể là gì?

Khi đầu tư, các nhà đầu tư thường được hưởng một mức ưu đãi. Nếu mức ưu đãi này cao hơn so với mức đáng lẽ được hưởng, quy định về mức ưu đãi mới sẽ được áp dụng trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Vậy sẽ thế nào nếu mức ưu đãi thấp hơn so với mức đáng lẽ nhà đầu tư được hưởng? Trong thời gian ưu đãi còn lại của dự án, nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo mức ưu đãi cũ.

Thông thường, quy định ưu đãi đầu tư thấp mức được hưởng, việc thực hiện ưu đãi sẽ được thực hiện như trên. Tuy nhiên, sự thay đổi vì nguyên do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, việc ưu đãi sẽ được thực hiện theo mức mới.

Trong một số trường hợp đặc biệt nêu trên, nhà đầu tư sẽ không còn được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Khi đó, Nhà nước sẽ xem xét giải quyết bằng một số biện pháp được quy định cụ thể tại Luật đầu tư.

LIÊN HỆ NGAY:  0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với  VTV Law Firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM