0978 038 722

  • TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ
  • TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

 Các loại cổ phần của công ty cổ phần là một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty cổ phần. Có hai loại cổ phần trong công ty cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông, người […]

Read More

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người được công ty đăng ký vào vị trí “người đại diện theo pháp luật” thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đại diện cho một doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính, …vì […]

Read More

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi một nội dung nào đó của doanh nghiệp khác với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp trước đó. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và từng nội […]

Read More

Kinh doanh xuất nhập khẩu gạo

Kinh doanh xuất nhập khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi các doanh nghiệp khi kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng được những điều kiện mà luật định. Xuất nhập khẩu gạo là hoạt động thương mại quốc tế, là việc các doanh nghiệp tiến hành mua gạo […]

Read More

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là loại hình kinh doanh dịch vụ cho vay vốn thông qua việc cung cấp các khoản vay bảo đảm cho khách hàng trên cơ sở cầm cố. Dịch vụ cầm đồ là hình thức cho vay tiền đòi hỏi người vay phải có tài sản cầm cố để […]

Read More

Kinh doanh khách sạn

Kinh doanh khách sạn là một loại hình dịch vụ thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp kinh doanh loại hình này, đòi hỏi phải có giấy phép hoạt động. Khách sạn là cơ sở kinh doanh lưu trú phổ biến trên Thế giới, đảm bảo chất lượng và tiện nghi cần […]

Read More