0978 038 722

  • TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ
  • TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Kinh doanh mua bán vàng miếng

Kinh doanh mua bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh nhằm sinh lợi, đối tượng kinh doanh là vàng miếng. Vàng miếng cũng là vàng nhưng thường được sử dụng để lưu trữ, thay cho tiền mặt chứ không nhằm mục đích làm trang sức. Vàng miếng là kim loại quý cũng như phương […]

Read More

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tiến hành khi doanh nghiệp không còn kinh doanh, hoặc bổ sung thêm ngành nghề đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đã được cấp trước đó. Ngoài ra đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận […]

Read More

Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần nói riêng và các doanh nghiệp nói chung là vấn đề được quan tâm của nhà đầu tư khi tiến hành thành lập doanh nghiệp. Biết được các đặc điểm về mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ giúp các nhà đầu tư lựa chọn được loại hình […]

Read More

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn mà  chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đóng góp hoặc cam kết đóng góp đủ trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ công ty. Đó là một phần trong nguồn vốn chủ sở hữu và có thể có giá trị nhỏ hơn […]

Read More

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản theo pháp luật hiện hành được quy định như thế nào? Bất động sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, ngày càng chiếm tỉ trọng lớn và có ảnh hưởng đối với sự phát triển của nền kinh tế. các nhà […]

Read More

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần là quá trình tất yếu diễn ra khi các công ty đi vào hoạt động và không có công ty cổ phần nào hoạt động mãi mãi mà không có sự thay đổi về cổ đông. Lý giải điều này xuất phát từ đặc […]

Read More