0978 038 722

  • TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  • TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ
  • TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ

Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ, Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo pháp luật Việt Nam quy định chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố: có căn cứ là khoản nợ hợp pháp và đã quá thời hạn thanh toán. Chỉ những […]

Read More

Đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh là việc đăng ký loại hình doanh nghiệp với quy mô nhỏ, số lao động trong hộ kinh doanh sẽ không quá 10 người. Người đứng đầu của hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam, có thể là một cá nhân nhưng cũng có thể là một hộ gia […]

Read More