0978 038 722

Phá sản và giải thể doanh nghiệp

Phá sản và giải thể doanh nghiệp đều dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó. Vậy giữa chúng có điểm gì khác nhau và khi nào thì tiến hành thủ tục giải thể, khi nào thì tiến hành thủ tục phá sản?

1. Về nguyên nhân, thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau :

  • Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục ( đối với doanh nghiệp tư nhân tối đa 01 người làm giám đốc, công ty TNHH 1 thành viên chỉ có 1 thành viên đứng ra làm chủ doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên ít nhất 02 thành viên góp vốn chung, công ty cổ phẩn tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng, công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên);
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tuy nhiên doanh nghiệp chỉ bị giải thể khi đã đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

2. Doanh nghiệp bị phá sản khi: 

  • Không có khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và khi có chủ nợ yêu cầu.

3. Thủ tục tiến hành, khi giải thể doanh nghiệp  :

Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các văn bản theo quy định của pháp luật và giải thể khi đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản, Còn đối với phá sản thì sau khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tùy từng trường hợp mà Tòa án ra quyết định phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc bỏ qua giai đoạn này nếu cho rằng doanh nghiệp đó không thể phục hồi hoạt động.

4./ Hậu quả pháp lý:

Doanh nghiệp bị giải thể bị chấm dứt hoạt động còn phá sản thì sau khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có thể vẫn được phục hồi hoạt động kinh doanh.

Quyền quản lý và thành lập doanh nghiệp khác đối với chủ sở hữu của doanh nghiệp phá sản bị hạn chế trong vòng 1 – 3 năm trừ trường hợp phá sản do trường hợp bất khả kháng ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp. Còn đối với chủ doanh nghiệp bị giải thể thì vẫn được tiếp tục thành lập quản lý doanh nghiệp khác khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài sản.

Để được biết rõ hơn về thủ tục cũng nhưng những hậu quả pháp lý của việc tiến hành giải thể cũng như phá sản doanh nghiệp hãy liên hệ với VTV Law firm để được tư vấn trực tiếp.

Đường dây nóng tư vấn :  0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Bài viết liên quan:

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM

1 Comment

  1. Pingback: Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Comments are closed.