Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên. Đứng đầu cơ quan quyết định cao nhất công ty TNHH hai thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên có những quyền và nghĩa vụ hết sức đặc trưng.

Sau khi được bầu, một thành viên công ty chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên. Với hầu hết các hoạt động của Hội đồng thành viên, Chủ tịch đều có thẩm quyền tham dự. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng được phép chuẩn bị nội dung các cuộc họp và hoạt động Hội đồng thành viên hay thay mặt Hội đồng ký các Nghị quyết của Hội đồng.

Trong một số trường hợp như vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể ủy quyền chon người khác thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ. Việc ủy quyền này phải thực hiện bằng văn bản

Tùy thuộc vào mục đích, có hai trường hợp các thành viên công ty phải mở bầu cử Chủ tịch Hội đồng thành viên:

Trường hợp thứ nhất, khi Chủ tịch được bầu chính thức theo đúng cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. Trong trường hợp này, nhiệm kỳ của người đó không quá 05 năm. Với số nhiệm kỳ không hạn chế, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại nhiều lần.

Trường hợp thứ hai, khi Chủ tịch chính thức vắng mặt hoặc không đủ năng  lực để thực hiện quyền và nghĩa vụ nhưng công ty không có thành viên nào được ủy quyền. Trong trường hợp này, nguyên tắc đa số quá bán sẽ được đưa ra trong cuộc họp triệu tập các thành viên nhằm bầu ra một người tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch.

Khi được bầu làm Chủ tịch, người này có thể kiêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014.

ĐĂNG KÝ NGAY   0943 523 788 ( Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với VTV Law Firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0943 523 788  ( Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM