Quyền của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Quyền của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, Hội đồng thành viên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo luật định.

Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên được chia làm 03 nhóm:

Thứ nhất, quyền đối với kế hoạch phát triển của công ty. Luật doanh nghiệp 2014 cho phép Hội đồng thành viên ra các quyết định về chiến lược phát triển và kế hoạch kinh cũng như các dự án đầu tư phát triển của công ty.

Thứ hai, quyền đối với vốn và tài sản của công ty. Về vốn, Hội đồng thành viên có quyền tăng/giảm vốn điều lệ cũng như quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn. Về tài sản, Hội đồng là cơ quan quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ hay các quyết định khác liên quan đến tài sản.

Thứ ba, quyền đối với cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Cụ thể, Hội đồng thành viên có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, quyết định tổ chức lại công ty hoặc giải thể, phá sản đều do Hội đồng thành viên đưa ra.

Hãy liên hệ ngay với VTV Law firm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788 ( Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM