0978 038 722

Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con

Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con, công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân độc lâp và đều có tài sản riêng nhưng công ty con bị chi phối về nguồn vốn sở hữu từ công ty mẹ . Bên cạnh mặt tài chính ràng buộc, công ty mẹ có những quyền và trách nhiệm đối với công ty con.

Trong các hoạt động kinh doanh, công ty con luôn phải ra các quyết định. Những quyết định này đều được chi phối bởi công ty mẹ. Cụ thể, công ty mẹ sẽ thể hiện quyền lực của mình qua quyền bỏ phiếu, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia quản lý, điều hành.

Ngoài ra, các hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

Một doanh nghiệp thông thường có thể chuyển sang mô hình mẹ-con để chủ động hơn trong mọi hoạt động. Các doanh nghiệp thường có nhu cầu chuyển sang mô hình này khi cổ phần hóa các liên doanh hay qua quá trình góp vốn với các doanh nghiệp khác. Do quá trình tự do hóa kinh doanh, một công ty góp vốn ra bên ngoài tất yếu dẫn đến một doanh nghiệp phải nắm cổ phần của đơn vị khác. Chỉ cần nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty, một doanh nghiệp đã có thể trở thành công ty mẹ theo đúng quy định của pháp luật.

Nhìn chung, mối quan hệ giữa hai công ty chỉ mang tính tương đối. Có nghĩa là, một công ty con này có thể là công ty mẹ của một công ty khác. Không có quy định nào trong pháp luật buộc công ty mẹ phải chịu trách nhiệm vô hạn với công ty con.

Chỉ khi công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của những người có quyền hạn trong công ty con và buộc công ty con này phải thực hiện các hoạt động kinh doanh thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm nếu gây ra thiệt hại. Khi đó, người phải liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại là người quản lý của công ty mẹ.

 LIÊN HỆ NGAY 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Hãy liên hệ ngay với Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law Firm sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law Firm đã tư vấn ,xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM