• Thứ Ba, 21/09/2021, 05:46

0943 523 788

Tuesday, 01/08/2017, 10:35

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, với quy mô lớn và hình thức hết sức tinh vi, trở thành một vấn đề vô cùng bức xức ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường kinh doanh. Vậy như thế nào được gọi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

 * Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) như sau:

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,dịch vụ trùng với hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó,nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá,dịch vụ;

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,dịch vụ trùng,tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó,nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá,dịch vụ;

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa,phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá,dịch vụ bất kỳ,kể cả hàng hoá,dịch vụ không trùng,không tương tự và không liên quan tới hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng,nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Tìm hiểu các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là việc cần thiết. Do đó, các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ các kiến thức pháp luật nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của chính mình, đồng thời kịp thời xử lý được các hành vi xâm phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh hơn. 

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty