So sánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên và CTCP

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

So sánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên và CTCP. Trước khi lựa chọn bất cứ một loại hình công ty nào, chủ đầu tư cần lưu ý về mặt ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty đó. Hai loại hình đề cập trong bài dưới đây là Công ty TNHH hai thành viên trở lênCông ty CP. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH hai thành viên và công ty CP đều là doanh nghiệp và có tư cách pháp nhân.

Về thành viên: Các thành viên và cổ đông trong hai loại hình công ty đều chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Tuy nhiên, số lượng thành viên trong hai loại hình công ty là khác nhau. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50. Trong công ty cổ phần, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Về vốn: Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, vốn điều lệ là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp vào công ty. Trong công ty CP, vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần có thể tăng hoặc giảm vốn.

Về phương thức huy động vốn: Trong khi công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần, công ty CP có quyền phát hành cổ phiếu và các loại chứng khoán khác để huy động vốn.

Về chuyển nhượng vốn: Phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên và cổ phần của cổ đông trong công ty CP đều có thể chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quy chế quản lý của hai loại hình công ty khác nhau dẫn đến quy định về chuyển nhượng vốn khác nhau. Trong công ty TNHH, chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty. Trong khi tại công ty CP, việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Về quản lý hoạt động: Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, số lượng thành viên không lớn và các thành viên thường là người quen biết nhau, tin cậy nhau. Từ đó, việc quản lý, điều hành công ty TNHH không quá phức tạp. Trong khi đó, tại công ty CP, việc quản lý và điều hành rất phức tạp do số lượng các cổ đông lớn, nhiều người không quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông do đối kháng nhau về lợi ích.

Nhìn chung, mỗi loại hình công ty đều có những lợi thế và hạn chế nhất định. Hiểu được đặc thù của mỗi loại hình, chủ đầu tư sẽ dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn :  0943 523 788  (Ms. Hảo) 

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law sau khi thực hiện

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM