Tag Archives: chủ sở hữu

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên. Công ty TNHH một thành viên là là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên được thực hiện như sau: 1. Các bước tiến hành – […]

Read More

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là hoạt động chấm dứt tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp. Khi không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động nữa thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành giải thể . Vậy làm thế nào để chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật? VTV Law Firm […]

Read More

Thủ tục chia công ty

Chia công ty là hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng […]

Read More

Vì sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Vì sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân? Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hiện nay. Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định một chương VII về DNTN với tổng số năm điều (từ điều 183 đến điều 187). Tư cách pháp nhân là […]

Read More

Thành lập công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng

Thành lập công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng là một trong những nhu cầu của nhiều người khi muốn đầu tư lập nghiệp tại Đà Nẵng. Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa,  giáo dục, khoa học và công nghệ lớn ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đây là […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hải Phòng

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Hải Phòng. Hải Phòng được biết đến với cái tên “Thành phố hoa phượng đỏ”, đó là một thành phố cảng lớn nhất phía Bắc và công nghiệp lớn ở miền Bắc Việt Nam. Đây là một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục […]

Read More

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên

Chuyển đổi từ công ty hai thành viên thành một thành viên. Quyền chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở thành công ty TNHH một thành viên của doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành […]

Read More

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hoàng Mai

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Hoàng Mai, quận Hoàng Mai là một quận trực thuộc thành phố Hà Nội. Với vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây là nơi ra đời của rất nhiều loại hình doanh nghiệp đáp ứng nhịp độ phát triển chung của thành phố. Thành lập […]

Read More