Tag Archives: chuyển đổi

Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trong khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những đặc trưng cũng như ưu nhược điểm nhất định đòi hỏi […]

Read More

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VTV Law là công ty luật hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thương mại, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, đất đai, v.v… VTV Law là công ty tư vấn chuyên nghiệp, hoạt động với sự am hiểu pháp luật sâu sắc […]

Read More

Chuyển đổi hình thức công ty

CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY Chuyển đổi hình thức công ty là một trong những phương thức quan trọng để tổ chức lại công ty, bảo đảm cho sự phát triển của công ty, đáp ứng được các mục tiêu của nhà đầu tư, yêu cầu của thị trường, cũng như yêu cầu của […]

Read More

quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Bất cập trong quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân. Luật doanh nghiệp 2014 quy định các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật chưa cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần. Căn cứ tại Điều 199, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi […]

Read More

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên, đây là một trong những hình thức cấu trúc lại công ty cổ phần. Điều đó đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như phạm vi hoạt động của Công ty cổ phần.  Để chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH 2 thành […]

Read More

Chuyển đổi loại hình công ty

 Chuyển đổi loại hình công ty khi thấy rằng mô hình công ty cũ không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình nữa. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các […]

Read More