0978 038 722

Tag Archives: chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 TV trở lên là việc các thành viên chuyển nhượng lại phần vốn góp mình đang nắm giữ cho các thành viên còn lại hoặc người khác chưa phải là thành viên công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp này phải được thực hiện theo […]

Read More

Hoàn thiện quy chế chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Hoàn thiện quy chế chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hiện nay, những quy định của pháp luật hiện hành về chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn nhiều bất cập, hạn chế. Một số kiến nghị sau đây được […]

Read More

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn là việc thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông công ty chuyển giao phần vốn góp, phần vốn sở hữu hoặc cổ phần của mình trong công ty cho người khác để được trả tiền hoặc một lợi ích vật chất nào đó. Người chuyển nhượng vốn có thể chấm dứt tư […]

Read More

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không?

Chuyển nhượng vốn góp có phải đóng thuế không? Chuyển nhượng vốn góp trong công ty hiện nay là vấn đề thường gặp của rất nhiều thành viên/cổ đông. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty là làm thay đổi thành viên/cổ đông của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp […]

Read More