0978 038 722

Tag Archives: cơ sở đủ điều kiên vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chế biến sữa

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chế biến sữa là vấn đề rất đáng quan tâm của các cơ sở sản xuất sữa. Sản xuất sữa là loại hình kinh doanh có điều kiện, Cơ sở sản xuất phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất sữa đã qua […]

Read More